Cotton no.32

  • รายละเอียด
  • Color index

 ผ้าที่ได้รับความนิยมที่สุด เนื่องจากเนื้อผ้าทิ้งตัวสวย มีความยืดหยุ่น นำไปใช้ได้หลากหลาย เนื้อผ้าเบาใส่สบายแม้ในสภาพอากาศร้อน